Blog > Komentarze do wpisu
PAN MÓJ I BÓG MÓJ


Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

(J 20,27.28)

 Zachęć swoich znajomych do czytania tego blogu.

Zobacz kategoria: Moje książki (2012

wtorek, 10 lutego 2009, mku841

Polecane wpisy

  • 27 CZERWCA

    Biblijne hasła dnia: „Miłujcie Pana wszyscy wierni jego!” (Ps31,24) „Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego; i że jego miłować z cał

  • 26 CZERWCA – 5. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

    Biblijne hasła dnia: „Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił”. (1Mż26,24) „Widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieu

  • 25 CZERWCA

    Biblijne hasła dnia: „Łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów; dla tych, którzy strzegą przy