Blog > Komentarze do wpisu
PAN MÓJ I BÓG MÓJ


Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

(J 20,27.28)

 Zachęć swoich znajomych do czytania tego blogu.

Zobacz kategoria: Moje książki (2012

wtorek, 10 lutego 2009, mku841

Polecane wpisy

  • 24 LIPCA – 9. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

    Biblijne hasła dnia: „Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysł ludów”. (Ps 33,10) „Bóg wzbudził Chrystusa z martwych i posadził po

  • 23 LIPCA

    Biblijne hasła dnia: „ Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewi­ska”. (Iz 51,7) „Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was

  • 22 LIPCA – DZIEŃ MARII MAGDALENY

    Biblijne hasła dnia: „Zaiste, ustawy twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi”. (Ps 119,24) „Rodzice Jezusa po trzech dniach znaleźli go w świą